اردوی روستای ایگل

در دهمین روز از ماه مرداد با دختران چهارم، پنجم و ششم دبستان سلاله جوان راهی روستای زیبای ایگل شدیم. در مسیر روستا از کنار باغات زیبای میوه گذر کردیم و پیچ و خم های جاده را با صبر و لذت پیمودیم؛ بعد از چند ساعت پیاده روی در کنار رودی، زیر سایه درختان مستقر شدیم تا لحظاتی استراحت کنیم…
یکی از باغداران با جعبه ای میوه از باغ، درس مهمان نوازی و مهربانی را به همه مان یاد آور شد و این میوه ها چقدر جانانه به جانمان نشست! در کنار یکدیگر آب بازی مختصری کردیم و لذت خیس شدن زیر گرمای خورشید را با خاطرات خوش کودکیمان گره زدیم…