-1 به جای راه حل های کوتاه مدت و ناپایدار نظیر پاداش و تنبیه، به دنبال راه های اثربخش تر در بلند مدت هستید.

-2 به تفکر شخصی کودکان و شخصیت منحصر به فرد آنها احترام گذاشته و آنها را نه با دیگران بلکه با خود مقایسه میکنید.

-3 به همراهی والدین در فرآیند تربیت و رشد متعادل کودک اعتقاد داشته و مدرسه را در این زمینه همراهی میکنید.

-4 برای شما تربیت و رشد همه جانبه کودکانتان، در اولویت اول زندگی میباشد.

-5 فرصت دهید تا فرزندانتان با رنج و سختی بعضی چیزها را پشت سر بگذارند زیرا معتقدید از گذر همین سختیهاست که او آبدیده خواهد شد.

-6 معتقد هستید که دوره دبستان دوره شکلگیری هویت اوست.

-7 آموزش فرآیندهای یادگیری به کودکانتان را نسبت به حفظیات و آموخته های مستقیم ترجیح میدهید.

-8 اگر جایی ضرورتی پیش بیاید که بین کار تربیتی و آموزشی یکی را انتخاب کنید اولویت شما کار تربیتی است.

باید بدانیم که چرا …

1 برای تغییر رفتار فرزندانتان به دنبال راه حلهای سریع و چکشی (نظیر تنبیه، پاداشهای نسنجیده، محروم کردن و...) هستید.

-2 به دنبال آن هستید که فرزندانتان فقط در یک زمینه و یک جنبه تمرکز و پیشرفت داشته باشند.

-3 میخواهید فرزندانتان مطابق امیال و آرزوهای شا و نه آنچه که خود او هست باشد.

4. اولویتهای مهمتری (نظیر کار) نسبت به تربیت فرزندتان در زندگی مشرک شما وجود دارد.

5. همواره میخواهید که با پند و نصیحت با فرزند خود مقابله کرده و عقاید خود را به او تحمیل نمایید.

-6 از فرزندتان تغییرات مثبت انتظار دارید اما از خویش انتظار تغییر ندارید.

-7 میخواهید همیشه همه چیز برای فرزندتان فراهم باشد و او هیچ رنج و سختی را متحمل نشود.

بازی‌های خانوادگی
بخش مقالات
خبرهای خوب ما
کودکان، افرادی منحصر به فرد هستند، انسان هایی که گرچه از نظر قد و قامت از بزرگسالان کوتاه ترند، اما به جرات از نظر آرزوها و توان، اگر زیاده نباشند، کم نیستند. 
پخش ویدیو

سلاله جوان به این اصول پایبند است.

اصل توانمندی

اصل جامع‌نگری

اصل سلامت

اصل آزادی و انتخاب

اصل خودیادگیرندگی

اصل نشاط

اصل انتظام

اصل هدف‌گذاری

اصل تاب آوری

اصل اعتدال