مجموعه فرهنگی – آموزشی سلاله از سال 1389 با هدف ایجاد بستری غنی جهت پرورش، رشد و بالندگی فرزندان ایران زمین شروع به فعالیت کرد. در طول این مسیر پرپیچ و خم اگر همدلی، همکاری و حمایت‌های بی‌شائبه‌ی شما عزیزان در کنارمان نبود بی شک هنوز در ابتدای این مسیر بودیم. امروز مفتخر هستیم که بیان کنیم طوفان‌ها را یکی پس از دیگری طی کردیم و این کشتی را با عظمت وصف ناپذیرش که حامل شکوه و جلالی است که دختران‌مان سلول سلول آن هستند، به دریاهای آرام بازگردانیم. در زمان طوفان، دل‌گرم بودیم به شما عزیزان همراه و باور داریم طی کردن این مسیر با تمام سختی‌هایش، مدیون عشق و علاقه‌ی جاری در دل این کشتی بود. سکان را محکم گرفته‌ایم و باز به دل دریا زده‌ایم و در این مسیر ایمان داریم که در کنار شما، روزهای خوش را زیست خواهیم کرد و شکوه و قدرت را به دختران‌مان خواهیم بخشید و به نام سرزمین‌مان افتخار خواهیم آفرید.

تیم ما

ستوده چیذری
زینب نکوگویان
حورناز شایسته منش
متین حاجیان منش
سحر اشکان نژاد
مهناز خلیلی
زهره زارعی
فاطمه انصاری
شایسته مدبری فرد
پگاه ضوئی
فرزانه کاظمی
فاطمه بستان منش
زهرا واحدی
آندیا نواب زاده زند
سحر اله وردی
زهرا سادات جلالی
مریم بروغنی
مجید فیض آبادی
رضا فراهانی