یک روز هیجان انگیز توی باغ وحش

در روز دوشنبه ۲۸ فرورودین کلاس علوم را با دخترهای کلاس اولی در باغ وحش ارم برگزار کردیم تا در بهار  طبیعت، خاطره روزی پر از تحیر را در دفترچه ذهنشان ثبت کنیم و بدین ترتیب خاطره ای دیگر در دفتر خاطرات سلاله ثبت شد. دخترها هر یک دفتر یادداشتشان را همراه داشتند و در مواجهه با حیوانات مختلف، سوالات خود و ویژگی های مختلف هر حیوان را ثبت کنند. تلاشمان بر این بود که بتوانیم انواع ویژگی های جانوارن را بشناسیم و حتی آنها را بر اساس این خصوصیت ها، دسته بندی و طبقه بندی نماییم.