هفت سنگ

هفت سنگ، تمرین همکاری است، تمرین مسوولیت پذیری، تمرین این که بچه ها بدانند بدون همکاری با هم همیشه بازنده ... ادامه مطلب

ساختن فرفره

ساختن فرفره تنها در 4 مرحله ! https://www.solaleh-javan.ir/wp-content/uploads/2023/12/IMG_0512.mp4 ۱. ترسیم خطوط مختلف روی کاغذها برای درست کردن فرفره کاغذی با ... ادامه مطلب