قبل از شروع بازی اول باید با روش جفت یا تک آمدن ، تعیین شود که چه کسی آغاز کننده بازی باشد. به طوری که یکی از بازیکنان سنگ ها را در مشت گرفته و دیگری زوج یا فرد بودن آنرا اعلام کند و چنانچه موفق به درست گفتن شد به مرحله بعدی راه پیدا می کند اما چنانچه اشتباه کند باید شروع بازی را به نفر بعدی محول کند.
اولین مرحله:(قل اول)
 ابتدا به گونه ای که پنج سنگ از هم جدا باشند آن ها را روی زمین پخش کنید، بازیکنی که بازی را شروع می‌کند یکی از سنگ ها را برداشته و به بالا می اندازد سپس در فاصله زمانی که سنگ پرتاب شده پایین می آید اقدام به برداشتن یکی از سنگ های روی زمین می کند و دوباره با همان دستش سنگی که بالا انداخته شده است و در حال سقوط به پایین است را می گیرد و به همین منوال تمام سنگ ها را بر می‌دارد.
 دومین مرحله: (قل دوم)
در این مرحله پنج سنگ به صورت دو به دو بر روی زمین قرار می‌گیرند و بازیکن یکی از سنگ ها را برداشته و اقدام به بالا انداختن می کند و سپس سنگ ها را به صورت دوتا دوتا از روی زمین بر می دارد.
سومین مرحله:(سه قل)
مرحله سوم نیز طبق روال مراحل قبلی انجام می شود با این تفاوت که چهار سنگی که روی زمین قرار دارد را باید در دو حرکت از روی زمین بردارد یعنی در یک حرکت یک سنگ را بردارد و در حرکت دوم اقدام به برداشتن سه سنگ دیگر کند. 
چهارمین مرحله:
 در مرحله چهارم یک سنگ توسط بازیکن به هوا انداخته می‌شود و سپس همزمان با پایین آمدن آن سنگ، هر چهار سنگ را با هم از زمین بر می دارد و بعد سنگ معلق در هوا را نیز می‌گیرد.
پنجمین مرحله: (موچ)
در این مرحله در حالی که هر چهار سنگ در مشت بازیکن است اقدام به پرتاب یکی از سنگ ها به بالا کرده و با وجود چهار سنگ در دستش انگشت سبابه خود را به زمین می‌کشد و بعد اقدام به گرفتن سنگ معلق در هوا می‌کند.
ششمین مرحله: 
این مرحله بسیار جالب است و در آن بازیکن اقدام به پخش کردن سنگ ها به زمین کرده و یکی از آن ها را بر داشته و به بالا می اندازد. در فاصله برگشت سنگ معلق ، یک سنگ را بر می دارد و بعد سنگی که معلق است را می‌گیرد. سپس با پرتاب دیگر، اقدام به تعویض سنگی که از زمین بر می‌دارد با یکی از سنگ های دیگر می‌کند و به همین منوال با تعویض تمامی سنگ ها این مرحله را به اتمام می رساند.
هفتمین مرحله:
در مرحله هفت بازیکن پس از چیدن سنگ ها روی زمین، با قرار دادن دست خود به شکل عمودی اقدام به ساختن دیواری در یک طرف سنگ ها می‌کند و بعد یکی از سنگ ها را به منظور بالا انداختن بر می‌دارد و در ادامه زمانی که آن یک عدد سنگ را بالا می اندازد در فاصله بالا و پایین شدن آن، باید یکی از سنگ ها را برداشته و به آن طرف دیوار بیاندازد، بازیکن بایستی روی تمام سنگ ها این حرکت را انجام دهد.
هشتمین مرحله:
برای برنده شدن در بازی باید این مرحله هم بدون اشتباه طی شود یعنی حتی یک دانه سنگ نباید روی زمین بیافتد. در این مرحله بازیکن ابتدا یک‌بار سنگ ها را به هوا بطرف بالا می‌اندازد در این حین دو دست را به هم می‌چسباند و با کف دست ها سنگ ها را جمع می‌کند.  حالا چنانچه در بخش بازی‌های سلاله می‌خوانید بار دیگر بازیکن سنگ ها را به هوا می‌اندازد این‌بار بازیکن فرصت دارد دست ها را وارونه کند و با پشت دست سنگ ها را نگه دارد. بار سوم سنگ ها را با بالا می‌اندازد و با کف دست سنگ ها را هنگام فرود آمدن جمع می‌کند. هر کسی موفق شود این سه مورد را بدون خطا انجام دهد برنده بازی می شود و چنانچه بسوزند، بازیکن حریف بازی را ادامه می دهد.
مرحله نهایی:
مرحله جذاب و آخر این بازی مرحله تنبیه است بدین شکل که دو بازیکن رو در روی هم می‌نشینند. بازیکن بازنده کف دستش را روی زمین می‌گذارد و بازیکن دیگر دانه به دانه سنگ ها را پشت دست او به نماد تنبیه قرار می‌دهد و برای هر یک اسامی قرار می دهد. بازنده باید با یک حرکت سنگ ها را به بالا بیاندازد و با کف دست جمع کند. اگر سنگ ها بر زمین بیافتند به تعداد آن ها تنبیه می شود.
تنبیه ها می تواند از جنس جریمه های ورزشی (انجام حرکت پلانک، بنشین و پاشو، دراز و نشست یا …) باشد.
امیدواریم خیلی از انجام این بازی لذت ببرید.❤️

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید