در این بخش هر از گاهی چند بازی گروهی به شما معرفی می کنیم تا با خانواده و دوستانتان بازی کنید و فضای صمیمی خود را مهارتی تر سپری کنید. البته حواستان باشد که برای بچه های کوچکتر از ایجاد فضای رقابتی جلوگیری کنید و بیشتر بر بازی و لذت بردن از آن تکیه کنید. درباره بچه های بزرگتر نیز لازم است برد و باخت ها را کنترل و هدایت کنید که به میزان متعادلی از شکست، تلاش و پیروزی برسند.

یکی دیگر از بازی‌های جالب برای جمع خانواده و دوستان، بازی مقاومت در مقابل خندیدن است. دو به دو روبروی همدیگر بنشینید و در چشم همدیگر زل بزنید. شرط برنده شدن در این بازی دسته جمعی ساده، نخندیدن است. پس هر کس که زودتر خنده اش بگیرد، از دور بازی حذف می شود.