مهربانی را بیاموزیم

در روزهای آغازین بهمن ماه 1401 متاسفانه خبر زلزله شدید شهرستان خوی قلبهایمان را لرزاند. در شرایط سخت مصادف با هوای سرد زمستان، ما و دخترانمان همفکری کردیم و تصمیم گرفتیم مسئولیت خودمان در کمک رسانی به مردم زلزله زده را تعریف کرده و مهرورزی را در کنار هم تمرین کنیم. پس قرارمان بر این شد که هر یک از دخترها به صورت داوطلبانه مقداری از پس اندازهای خودشان در بانک را برای کمک به هم وطنانشان اهدا کنند تا هم از خودگذشتگی را تمرین کرده باشند و هم تواناییشان در ایفای وظیفه کمک به دیگری را در خود محک بزنند. پس از جمع آوری مبالغ، این پول تبدیل به موادغذایی و وسایل بهداشتی  شد و برای اهالی خوی ارسال گردید. امیدواریم این بذر کوچک همدلی، در قلب فرزندان ایران ریشه بدواند.