برای کش بازی به یک کش بلند نیاز است که از دو طرف بسته شده باشد. اینکه کش مورد نظر چند متر باشد، بستگی به تعداد بازیکنان دارد. شما باید دو سر این کش را به یکدیگر گره بزنید تا بسته شود.
طرز بازی کش بازی:
 • تعدادی که قصد شرکت در بازی را دارند مشخص شده و از بین آن‌ها دو بازیکن با قرعه کشی یا به صورت اتفاقی انتخاب می‌شود.
 
 • این دو بازیکن کش را دور مچ پای خود می‌اندازند و رو به روی هم و در یک خط مستقیم می‌ایستند. برای آنکه تعادلشان بهتر شود، پاهای خود را به عرض شانه باز می‌کنند.
 
 • شرکت کنندگان که گاه یک، دو و یا چند نفر هستند، باید رو به کش قرار گیرند و به حالت جفت پا روی کش بپرند. بدین ترتیب کش زیر پایشان قرار می‌گیرد. اگر کش زیر پای آن‌ها قرار نگیرد، بازنده خواهند شد.
 
 • در مرحله دوم، بازیکنان باید با یک پای خود، اولین رشته طناب را از بالا به پایین بکشند و با پای دیگر آن را به زیر آورند.
 
• گاه مراحل دیگری نیز برای کش بازی تعریف شده که هر کدام به ترتیب و با رعایت اصول انجام می‌شود.
 
• اگر مراحل بازی به درستی و با موفقیت طی شود، دو نفری که کش را به پا دارند، با بالا بردن آن تا قسمت ساق پا، بازی را سخت‌تر می‌کنند. وقتی مراحل از ابتدا تا انتها طی شد، نخ در قسمت زانو قرار می‌گیرد و مجدداً بازیکنان باید مراحل آن را طی کنند.
در فرایند بازی، تک تک بچه‌ها به ترتیب می‌بازند و از بازی خارج می‌شوند؛ اما اگر یکی از بازیکنان موفق شود به مرحله نهایی برسد، هم گروهی‌های او که در مراحل قبلی باخته‌اند، می‌توانند به بازی ادامه دهند. در غیر این صورت، گروه بازنده اعلام شده و جای او با تیم دیگر عوض می‌شود.
 
قوانین بازی محلی کش بازی:
 1 تعداد بچه‌ها باید بیش از ۲ نفر باشد.
 2 بچه‌ها (هر تعدادی که باشند) باید گروه‌هایی با اعضای مساوی را تشکیل دهند.
 3 ارتفاع کش از دو طرف باید به یک اندازه باشد.
 4 وقتی بازیکن اقدام به پرش می‌کند، باید روی دو طناب فرود آید و نه یکی.
 5 بازیکنان یک تیم که از دور رقابت خارج شده‌اند تنها به شرطی می‌توانند بازگردند که نفرات آخر تیم تا مرحله نهایی با موفقیت جلو بروند.
 6 کسانی که می‌بازند باید باخت خود را بپذیرند و به قوانین احترام بگذارند.
 7 تیمی که به صورت کلی می‌بازد، می‌بایست جای خود را به تیم مقابل بدهد.