ما مریبان و والدین آیینه تمام قد کودکانمان هستیم. اگر میخواهیم فرزندانمان را برای سال‌هایی دورتر از آنچه پیش چشم ماست تربیت کنیم بی‌شک نیازمند آن هستیم که خود را به سلاح عمل و دانش مجهز کنیم و یکدیگر را در این راه پر پیچ و خم همیاری کنیم. پیمودن این مسیر برایان بی همدلی و همراهی شما عزیزان میسر نخواهد شد. با توجه به اتفاقات و شرایط خاص حاکم بر اجتماع قصد داریم شرایطی فراهم کنیم که این آموخنن مستمر را برایتان هموار کرده و باز ه انند گذشته چه از راه دور و چه از نزدیک کارگاه‌های آموزشی را با هدف هم سویی بیشر اهداف تربیتی مدرسه و والدین برقرار نگه داریم. جدیت و همراهی شما در این جلسات یکی از نکات اجرایی مهم برای مجموعه میباشد و نحوه‌ی برگزاری آن با توجه به شرایط موجود مشخص میگردد.

کارگاه چگونه زبان یکدیگر را در خانواده بفهمیم ؟
مدرس: جناب آقای دکتر حنیف صادقی
کارگاه جایگاه احترام و ادب در دوره‌ی نوجوانی
مدرس: جناب آقای کمن