مدیریت عمومی

 • تبدیل شدن به اوّلین گزینه انتخاب خانواده های ساکن در مناطق 4-1 تهران برای آموزش و پرورش دختران در دوره اوّل و دوم دبستان تا سال 1404
 •  تبدیل شدن به یک الگوی نمونه و موفق آموزشی و تربیتی برای مراکز آموزشی در داخل ایران تا دوازده سال آینده
 •  شناخته شدن به عنوان مدرسه ی خود رهبری در ایران
 •  ترویج فرهنگ زیست محیطی در محله از طریق مدرسه
 •  شناخته شدن به عنوان مدرسه ی دوستدار طبیعت
 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای با رویکرد آموزشی و تربیتی تلفیقی و زمینه محور
 • تبدیل شدن به مجتمع آموزشی از پیش دبستان تا پیش دانشگاهی دخترانه

والدین

 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که والدین آن به رشد همه جانبه خود و فرزندانشان اهمیت داده و در طول دوره تحصیل فرزندانشان به یک بنیان مستحکم در خانواده دست مییابند.
 • تبدیل شدن به مدرسه ای مشارکت محور با حضور مؤثر والدین در مسائل مربوط به مدرسه و فرا مدرسه
 • داشتن والدینی همسو، همراه و هم راستا با سیاست ها

کودک

 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغالتحصیلان آن، دخترانی هستند که مسائل و مشکلات هم نوعان دغدغه آنها بوده و خدمت به دیگران از اهداف غایی آنها است.
 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ التحصیلان آن، دخترانی هستند که میتوانند نقش همسری، مادری و شهروندی را با توجه به معیارهای ایرانی و اسلامی  به خوبی ایفا کنند.
 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغالتحصیلان آن، دخترانی هستند که متّصف به صفات خود یادگیرنده، متفکر، دارای عزت نفس، با ایمان، خوشبین به همراه احساس  رضایتمندی از زندگی، خود رهبر، اخلاق مدار و دارای مکارم اخلاقی، خلاق، دارای روحیه  گفت و گو و تعامل  با دیگران و دارای روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جویی می باشند.
 • تربیت دخترانی که نقش مسئول، همراه، فعّال و سازنده در خانواده دارند.
 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که دانش آموزان آن فرصت تجربه های متنوع و گوناگون پیدا می کنند.

منابع انسانی

 • تبدیل شدن به اوّلین انتخاب افراد علاقه مند به کار تعلیم و تربیت و آموزش و گرد هم آوردن مجموعه ای از منابع انسانی متخصص در حوزه ی دبستان و امور مربوطه
 • داشتن مربیّانی خود یادگیرنده، هم راستا و هم سو با اصول، ارزش ها و اهداف مدرسه
 • شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که رهبران آموزشی و معلمان آن با صفات زیر شناخته میشوند: با اخلاق و متّصف به مکارم اخلاقی ، شاد و دارای سلامت جسمی و روحی، متعهد به مجموعه و مسئولیت پذیر، خودرهبر و با ایمان