در این بخش هر از گاهی چند بازی گروهی به شما معرفی می کنیم تا با خانواده و دوستانتان بازی کنید و فضای صمیمی خود را مهارتی تر سپری کنید. البته حواستان باشد که برای بچه های کوچکتر از ایجاد فضای رقابتی جلوگیری کنید و بیشتر بر بازی و لذت بردن از آن تکیه کنید. درباره بچه های بزرگتر نیز لازم است برد و باخت ها را کنترل و هدایت کنید که به میزان متعادلی از شکست، تلاش و پیروزی برسند.

این بازی برای جمع خانواده بسیار مناسب است. زیرا فقط به چهار نفر شرکت کننده نیاز دارد. ابتدا باید دو گروه دو نفره تشکیل دهید و از بین خود و هم‌گروهی‌تان مشخص کنید، کدام یک نقاش ماهرتری هستید. یک نفر یک تصویر در دست دارد و فرد دیگر (نقاش)، باید کاغذ سفید و قلم آماده کند. فردی که تصویر در دست دارد، بدون اشاره مستقیم به موضوع نقاشی ای که در دست دارد، باید خصوصیات تصویر را برای نقاش توصیف کند تا هم‌گروهی او بتواند حدس بزند سوژه چیست و تصویرش را بکشد (مثلا، یک دایره بزرگ بکش، درون آن دو دایره کوچکتر بگذار و …) . در نهایت یکی از این دو گروه دو نفره که زودتر بتواند سوژه نقاشی را حدس بزند، برنده خواهند شد.