نخ بازی که در کشورهای مختلف به مدلهای مختلف بازی می‌شود، (به انگلیسی: String figure)، نوعی بازی مهارتی است که بازیکنان با استفاده از یک نخ شکل‌هایی را می‌سازند.
نخ بازی
در گونهٔ دو نفرهٔ این بازی که در زبان انگلیسی به Cat’s cradle معروف است، از نخی که دو سرش گره خورده و یک منحنی بسته تشکیل داده‌است استفاده می‌شود. دو بازیکن باید به نوبت نخ را از دست یکدیگر بگیرند بدون اینکه در هم گره بخورد و در همان حال شکل جدیدی با آن بسازند.