والدین و همراهان گرامی؛

به منظور تسریع در فرآیندها، شما می‌توانید از این پس با تکمیل فرم درخواست مرخصی سفر دانش آموزان، درخواست خود را بصورت مکانیزه پیگیری فرمایید.

  • حداکثر زمان برای هر سفر 3 روز می‌باشد.
  • عدم تداخل مرخصی با زمان برگزاری امتحانات، جلسات دانش افزایی والدین و جلسه‌ی توجیهی را در نظر داریم.
  • در غیبت به منظور به سفر، مدرسه مسئولیتی در برابر مباحثی که تدریس شده است نخواهد داشت. دختران می‌بایست اطلاعات درباره‌ی سیر کلاسی و تکالیف را از دوستان خود پیگیری کنند.
  • دختران حداکثر تا دو روز بعد از بازگشت به مدرسه می‌بایست تکالیف خود را به مسئول پایه تحویل دهند.