یک روز با هنر در طبیعت

روز هنر خود را در میان زیبایی های طبیعت سپری کردیم؛ سعی داشتیم از هر آنچه که همیشه به سادگی عبور کردیم، این بار با دقت و ظرافت دیگری بنگریم تا بتوانیم طرحی منحصر به فرد به یادگار بگذاریم.
 در تاریخ دوم خرداد 1402 با دختران کلاس چهارم مان به پارک قیطریه رفتیم و از عناصر طبیعی مانند سنگ و چوب و انواع برگ ها نقشی خاص برروی زمین چیدیم ، آن را به دل طبیعت سپردیم و در کنار هم هنر جذاب هنر محیطی (land art) را تجربه کردیم.
در این میان با  مفهوم ماندالا و مهم ترین و برجسته ترین افراد این حوزه نیز آشنا شدیم.