جشن پایان سال پایه سوم

یک سال دیگر را کنار هم سپری کردیم و همراه هم بودیم در لحظه های شادی و غم …
دخترانمان
نشاط و شادی شان
زلال بودنشان و لبخندهایشان …
برای همیشه گوشه ی قلب ما می ماند.
 
به امید روزهای روشن پییش رو و برای بدرقه ی با شکوه روزهای با هم بودنمان، جشنی تدارک دیدم؛ سرود خواندیم؛ نمایش اجرا کردیم و در یک مسابقه مشاعره به رویارویی با پدرها رفتیم تا خاطره ی کلاس سوم برای همیشه در یادمان ماندگار شود.
پخش ویدیو