قبل از هر چیزی جالب است بدانید که تیله بازی یا تشیره در خراسان به  “توشله بازی”  و در افغانستان به “گولّه بازی” معروف است که یک بازی تفریحی محسوب می شود و با غلتاندن و به حرکت درآوردن گوی های شیشه ای رنگی و از محدوده خاصی خارج کردن آنها انجام می گیرد. معمولاً این بازی را دو نفره انجام می دهند ولی مثل بازی پاسور دارای بازی های متنوعی نیز می باشد و اصلی ترین آن که مردم با آن بیشتر آشنا هستند “کل” نام دارد البته این نام در نقاط مختلف متفاوت می باشد.
نوع بازی: تفریحی – سرگرمی
 وسایل بازی: تیله های شیشه ای رنگی
 تعداد بازیکن: گروهی
 

روش و نحوه تیله بازی

 این بازی به گونه ای می باشد که شما باید برای شروع چاله هایی کوچک به قطر 10 سانتی متر و به عمق 5 سانتی متر داشته باشید و سپس فرد آغاز کننده را باید انتخاب کنید ، انتخاب این شخص خاص با روشهای مختلفی همچون سنگ کاغذ قیچی و … انجام می گیرد البته باید بدانید که این بازی به صورت تیمی و یا چند نفره نیز اجرا می شود.
 برای بازی با تیله سعی کنید با انواع روش های مختلف این بازی آشنا شوید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید و با انتخاب خود یک بازی لذت بخشی تجربه کنید.
 
اولین روش:«بیخ دیواری»
 بازی تیله به روش بیخ دیواری کار چندان دشواری نیست. در این نوع بازی که بین دو نفر در محیط های خاکی یا خیابان آسفالت شده و البته نزدیک دیوار با فاصله حداقل دو متر انجام می شود ، بازیکن ها تیله های خود را به طرف دیوار پرت کرده تا در نزدیک ترین فاصله از دیوار قرار بگیرد هر بازیکنی که تیله او در فاصله نزدیکی از دیوار قرار گرفته باشد برنده مسابقه است و تیله های دیگر را برای خود بر می دارد.
در این روش معمولآ تیله ها در سه وضعیت زیر قرار می گیرند:
 1 وضعیتی که تیله در آن به دیوار بچسبد 3 امتیاز به صاحب تیله تعلق میگیرد.
 2 در این وضعیت تیله به فاصله یک وجب یا کمتر از آن از دیوار فاصله دارد که در این شرایط 2 امتیاز به صاحب تیله تعلق میگیرد.
 3 در وضعیت سوم تیله به نسبت سایر بازیکنان نزدیکتر قرار می گیرد و در این حالت 1 امتیاز به صاحب تیله داده می شود.
 
دومین روش:
روش دوم چند نفر از بازیکنان باید روی خط مستقیم ایستاده و با فاصله های مساوی چاله های کوچکی روی زمین حفر کنند. سپس نفر اول که تیله اش را در لبه چاله اول قرار دهد و بعد با فاصله دو خانه و در امتداد چاله ها نقاطی به عنوان نقطه شروع باید مد نظر گرفته شود.
در این روش که تیله ها توسط بازیکنان از نقطه شروع به سمت چاله ها قرار می گیرند سه حالت زیر پیش روی آنها قرار می گیرد:
 1 اول اینکه بازیکنی که تیله را به حرکت درآورده و تیله اش به چاله برخورد می کند و بر می گردد بایستی در این حالت دوباره آن را بزند. چنانچه تیله ای به داخل خانه برود یا به وسیله بازیکن دیگری برخورد کند در این صورت هیچ نیازی به تکرار بازی نمی باشد.
 2 حالت دوم حالتی است که تیله به چاله برخورد کرده و به سمت چپ یا راست انحراف پیدا کند، در این حالت تیله باید دوباره توسط بازیکن زده شود. و هر بار که تیله یک بازیکن با تیله سایر بازیکنان برخوردی داشته باشد یک امتیاز به او تعلق میگیرد و در نهایت هر بازیکنی که توانست امتیاز بالایی کسب کند برنده بازی محسوب می شود.
سومین روش:
در روش سومی که برای تیله بازی قرار است یاد بگیرید این است که چند گولو با فاصله های پنج الی شش گام از هم کنده می شود و دو بازیکن از فاصله های معین اقدام به انداختن تیله های خود روی زمین می کنند. در این روش بازیکنان تیله ها را باید به طوری بیاندازند که در نزدیک به گولو های بیشتری و در جای مناسب قرار بگیرد. هدف از روش سوم این است که هر کسی تیله های خود را بتواند درون گولوها بیاندازد و چنانچه کسی بتواند گولو های بیشتری را از آن خود کند برنده این دور از بازی می شود. جالب است بدانید چنان چه بازیکنی گولویی را تصرف کند دیگر بازیکن دوم حق ندارد آن گولو را بگیرد و امتیاز را از دست می دهد. بعد از اینکه بازیکن هر گولو را گرفت باید از آن خارج شود و به سمت گولو های دیگر نشانه برود. زمانی که تعداد گولو های بازیکنان با هم برابر شد نتیجه آن دور از بازی مساوی می شود. در نهایت زمانی که گولو ها همگی گرفته شدند دور بعدی بازی شروع می شود.