شگفتانه های علمی

در یکی از بعد از ظهر های اردیبهشت ماه و در هوای پر هیاهوی بهاری، همراه با دختران کلاس چهارم و‌پنجم و ششم راهی باغ علم باغ کتاب شدیم تا لحظاتی در دنیای فیزیک و نجوم و بدن انسان غرق شویم.
به همراه معلم علوممان قوانین زیبای فیزیک را مرور کردیم، در دنیای ستارگان و کهکشان ها غرق شدیم و سپس آزمایش های جذابی را با مشارکت بچه ها انجام دادیم.
هیجانی که تجربه‌مان شد و آنچه از پدیده های علمی لمس کردیم، حتما جایی ویژه در اذهانمان باز خواهد کرد …