یکی از فرصت هایی که ما در طبیعت گردی داریم، تقویت پیوند خانوادگی می باشد؛ فعالیت‌های سرگرم‌کننده‌ی زیادی وجود دارند که می‌توانند خاطرات شاد بسیاری را ایجاد کنند و به شما کمک کنند که بهتر یکدیگر را بشناسید و دنیا را به روش‌های جدید تجربه کنید.

بهترین بازی‌هایی که می‌شود با خانواده در فضای طبیعی انجام داد بازی‌های گروهی می‌باشد، پیشنهاد می کنیم بازی های‌گروهی را حتما با فرزندانتان حتما انجام دهید، چون در رشد اجتماعی فرزندتان بسیار تاثیر خواهد داشت. فواید انجام بازی های گروهی برای فرزندان:

از نظر روانشناسان بازی گروهی به عنوان نقطه‌ی عطفی در رشد کودک تلقی می شود.

هر قدر کودکان بیشتر درگیر بازی‌های گروهی شوند مهارت‌های اجتماعی بیشتری را نشان می‌دهند و به واسطه یادگیری مهارت های اجتماعی باارزشی همچون کارگروهی، مذاکره و تحمل شکست، پرخاشگری کمتری خواهند داشت.

مشخص شده است که بازی‌های گروهی مهارت‌های اجتماعی مانند شراکت، همدلی و مهربانی را افزایش می‌دهند، که این ها مهارت‌های اساسی زندگی هستند. آنها همچنین، احساس تعلق در کودکان را تقویت کرده، همدلی ایجاد می کنند و برخلاف بازی های رقابتی که  توجه هر انسانی را به نفع خودش جلب می کند، بر پایه یک مراقبت و نگرانی متقابل طراحی شده اند و به هیچ وجه به دنبال این نیست که کسی بهتر از دیگران عمل کند.

لیست بازی‌های پیشنهادی مدرسه دخترانه سلاله جوان:

بازی گروهی، توانایی حل مسئله را در کودکان تحریک می کند. کودکان با هم و با بزرگترها می توانند ایده های خود را جمع کنند و یک راه حل برای موضوعات مختلف پیدا کنند. بازی گروهی به کودکان می آموزد که در جهت رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری کنند و حتی آنها را برای یادگیری و روشهای تدریس مشترک آماده می کند. دیده شده است که رقابت بیش از حد، اضطراب ایجاد می کند و سلامت روان کودکان را تحت فشار قرار می دهد. بازی گروهی در ایجاد هویت گروهی و ارتقا انسجام و همبستگی گروهی اهمیت دارد. فراگیر بودن بازی های گروهی تضمین می کند که همه افراد بخشی از این بازی خواهند بود و هیچ کس بی کار نمی نشیند و وقت را تلف نمی کند. بسیاری از بازی های گروهی شامل حرکات بدنی و ورزش های مختلف هستند و این امر باعث بهبود سلامتی و آمادگی جسمانی در کودکان نیز می شود.

 

رعایت ادب و احترام نسبت به سایر اعضا در یک گروه و رعایت نوبت دیگران در بسیاری از بازی های مشترک یک اصل مهم است. این رفتارها مهارتهای ارزشمند زندگی هستند که در سن مناسب به کودک آموزش داده می شوند. کارگروهی پایه بسیاری از مشاغل است و بازی های گروهی تمام مهارتهای لازم برای ورود به عرصه این گونه مشاغل در آینده را به کودکان می آموزد، آنها همچنین از بسیاری رفتارهای مرتبط با بازی های رقابتی مانند خجالت و تحقیر جلوگیری می کنند. بازی های گروهی برای ایجاد یک فضای اجتماعی مثبت که همه از آن لذت می برند ضروری است زیرا این بازی ها به کودکان می آموزند که همکاری و احترام متقابل یک هنجار اجتماعی ارزشمند است.