در این بخش هر از گاهی چند بازی گروهی به شما معرفی می کنیم تا با خانواده و دوستانتان بازی کنید و فضای صمیمی خود را مهارتی تر سپری کنید. البته حواستان باشد که برای بچه های کوچکتر از ایجاد فضای رقابتی جلوگیری کنید و بیشتر بر بازی و لذت بردن از آن تکیه کنید. درباره بچه های بزرگتر نیز لازم است برد و باخت ها را کنترل و هدایت کنید که به میزان متعادلی از شکست، تلاش و پیروزی برسند.

برای انجام بازی نشانه ها حداقل 4 نفر لازم است. برای اجرای این بازی دسته جمعی باید یک زمان‌سنج داشته باشید. از هر کس بخواهید تعداد مشخصی کلمه را تک به تک روی یک تکه کوچک کاغذ بنویسند، تا بزنند و در کاسه ای بریزند. حالا افراد در دو گروه روبه‌روی هم می نشینند، به نوبت یک کارت بر‌دارید و بدون اشاره مستقیم به سوژه، از مشخصات آن برای یار خود می‌گوید تا او بتواند حدس بزند. سرعت در این بازی حیاتی است و نباید مقدار زمان باقی مانده در لحظه توضیحات شما صفر شود. تعداد کلمات پاسخ داده شده و سرعت عمل شرط برنده شدن در این بازی است. در پایان هر گروهی که توانسته باشد بیشترین تعداد کلمه را حدس بزند برنده است.