جاتون خالی، اردوی آهار

در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ با پدرها و دخترهای سلاله راهی روستای ییلاقی آهار شدیم تا در کنار هم خاطرات زیبایی را رقم بزنیم.
ابتدا همگی در میدان روستای آهار گرد هم آمدیم و بعد از دقایقی راهی شدیم تا در دل طبیعت چند ساعتی دور از شلوغی کارهای روزانه،  زمانی را با یکدیگر سپری کنیم و ریه هایمان را از هوای تمیز روستا پر کنیم. در مسیرمان هر چه کردیم نتوانستیم از تماشای درختان پر میوه گیلاس و آلبالو غافل شویم که همچون مسیری آذین بسته، بر بالای سرمان دلربایی می کردند. بعد از طی مسیری، در کنار رودخانه مستقر شدیم، صبحانه خوردیم، استراحت کوتاهی کردیم و بعد با آب بازی پرهیاهویمان گوش آسمان را کر کردیم!
در ادامه، در مسیر دلپذیر آبشار ادامه دادیم تا به چشمه کوچکی برسیم و حظ امروزمان را کامل کنیم!
جای همه کسانی که همراهمان نبودند! خالی!